Tư vấn Giám sát kỹ thuật thi công

Giám sát công trình

Công tác giám sát thi công xây dựng công trình đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết trong toàn bộ quá trình xây dựng công trình để bảo đảm công trình được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng như trong hợp đồng và bản vẽ thiết kế giữa nhà thầu và chủ đầu tư.

Giám sát thi công xây dựng công trình

Công trình có an toàn hay không trong quá trình thi công? Có bền vững trong suốt quá trình sử dụng hay không phụ thuộc rất nhiều vào công tác giám sát thi công xây dựng công trình.


Nội dung công tác giám sát thi công xây dựng công trình:

1. Giám sát chặt chẽ các điều kiện quy định:

 • Đây là bước đầu tiên và rất quan trọng trong công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng.
 • Kiểm tra chặt chẽ các điều kiện khởi công cần thiết của nhà thầu theo Điều 72 của Bộ Luật Xây Dựng Việt Nam.

2. Kiểm tra năng lực nhà thầu:

 • Kiểm tra năng lực thông tin cá nhân từng người trong độ thi công xây dựng đồng thời kiểm tra và giám sát chặt chẽ các thiết bị thi công, nguồn gốc và chất lượng mà nhà thầu đưa vào phục vụ công tác thi công.
 • Kiểm tra và giám sát quy trình quản lý chất lượng công trình của thầu thi công.
 • Giám sát và kiểm tra thông tin giấy phép máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng có đảm bảo an toàn chất lượng hay không.
 • Kiểm tra phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng, cơ sở sản xuất cấu kiện công trình, sản phẩm xây dựng phục vụ trong quá trình thi công.

3. Giám sát chất lượng vật liệu xây dựng:

 • Kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm chất lượng các vật tư, kết cấu kiện có phù hợp tiêu chuẩn trước khi đưa vào quá trình thi công.
 • Nếu có nghi ngờ về chất lượng vật tư, đơn vị tư vấn cùng chủ đầu tư phải thực hiện công tác kiểm tra trực tiếp nguyên vật liệu ngay để đảm bảo an toàn chất lượng công trình sau này.

4. Giám sát quá trình thi công:

 • Đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình thi công của nhà thầu.
 • Kết quả kiểm tra đều phải được ghi vào nhật ký thi công và biên bản kiếm tra theo quy định.
 • Xác nhận bản vẽ hoàn công của công trình.
 • Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 23 của Luật Xây Dựng.
 • Kiểm tra toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu công trình, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;
 • Khi phát hiện có sai sót về thiết kế phải báo ngay cho chủ đầu tư để điều chỉnh và yêu cầu nhà thầu điều chỉnh kịp thời.
 • Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng.
 • Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

Bản quyền 2015 © Công ty cổ phần tư vấn xây dựng AMG Hà Nội