Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA AMG HÀ NỘI

Là bản đánh giá năng lực rút gọn của Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng cấp đối với công ty, doanh nghiệp hoạt động xây dựng.  Chứng chỉ năng lực công ty xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của công ty, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Chứng chỉ năng lực hành nghề xây dựng là điều kiện bắt buộc đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng theo quy định của luật Xây dựng. 
AMG Hà nội là công ty đã đạt đầy đủ chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, điều đó cũng có nghĩa giúp khách hàng hiểu sâu hơn về năng lực của chúng tôi. 

Dưới đây là các chứng chỉ của chúng tôi

 

Bản quyền 2015 © Công ty cổ phần tư vấn xây dựng AMG Hà Nội